User Tools

Site Tools


3290--15619-albertwu-la-gi

Albertwu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15619
Tên thay thế 2000 HE13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3756277
Viễn điểm quỹ đạo 2.8962879
Độ lệch tâm 0.0987611
Chu kỳ quỹ đạo 1563.1696391
Độ bất thường trung bình 227.64427
Độ nghiêng quỹ đạo 2.17565
Kinh độ của điểm nút lên 20.49171
Acgumen của cận điểm 305.08379
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15619 Albertwu (2000 HE13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15619 Albertwu
3290--15619-albertwu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)