User Tools

Site Tools


3292--10962-sonnenborgh-la-gi

Sonnenborgh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10962
Đặt tên theo Sonnenborgh Observatory
Tên thay thế 9530 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9848079
Viễn điểm quỹ đạo 2.7778219
Độ lệch tâm 0.1665076
Chu kỳ quỹ đạo 1342.2199229
Độ bất thường trung bình 254.08998
Độ nghiêng quỹ đạo 9.70971
Kinh độ của điểm nút lên 176.72853
Acgumen của cận điểm 290.50157
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10962 Sonnenborgh (9530 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Sonnenborgh Observatory ở Utrecht.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008. 
3292--10962-sonnenborgh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)